Dự án kêu gọi đầu tư
Dự án kêu gọi đầu tư
Thông báo nộp hồ sơ đăng ký xét chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án Trung tâm thương mại Tháp Chàm tại phường Đô Vinh, thành phố Phan RangTháp Chàm 
23/01/2018 
 


Ngày 22/01/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư có thông báo số 242/TB-SKHĐT về việc nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Trung tâm thương mại Tháp Chàm tại phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký ban hành thông báo (từ ngày 22/01/2018 đến ngày 27/02/2018), các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký đầu tư dự án gửi về địa chỉ Văn phòng Phát triển kinh tế Ninh Thuận (thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư), trục D10, đường 16 tháng 4, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại 0259.3891679, fax: 0683.891.674. Email: edo@ninhthuan.gov.vn.

(Đính kèm thông báo số 242/TB-SKHĐT ngày 22/01/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận).

Văn phòng Phát triển Kinh tế 
Tin đã đưa
(23/09)
(07/09)
(07/09)
(27/08)
(23/08)
(07/05)
(01/03)
(30/07)
(23/01)
(23/01)