Thực hiện Quyết định số 1326/QĐ-SKHĐT ngày 19/4/2021 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật có liên quan đối với Dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (cơ sở 2) do Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư và Quyết định số 13/QĐ-SKHĐT ngày 05/5/2021 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thay đổi Trưởng Đoàn thanh tra. Đoàn Thanh tra đã tiến hành công bố ngày 29/4/2021 và chính thức làm việc tại đơn vị được thanh tra từ ngày 10/5/2021 đến ngày 04/6/2021

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 16/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện và nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công trực tuyến tạo thuận lợi người dân và doanh nghiệp tiếp cận các thủ tục nhanh, gọn và tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại trong thời gian tới góp phần giúp người dân và doanh nghiệp hạn chế tiếp xúc nơi đông người và nguy cơ lây nhiễm do dịch Covid-19 gây ra.

Please install the Flash Plugin

Playlist
Du lịch Ninh Thuận
Du lịch Ninh Thuận
Liên kết website