Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Về việc kết thúc niêm yết công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 
01/04/2021 
 
Ngày 01/4/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành thông báo số 1052/SKHĐT-VP về việc kết thúc niêm yết công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.
Đính kèm chi tiết: 1052/SKHĐT-VP
Văn phòng Sở 
Tin đã đưa
(18/06)
(14/06)
(10/06)
(10/06)
(10/06)
(10/06)
(08/06)
(07/06)
(04/06)
(01/06)