Tin trong tỉnh
Tin trong tỉnh
Triển khai Nghị Quyết 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 
15/02/2021 
 
Ngày 15/02/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 theo Nghị Quyết 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia tại công văn số 473/SKHĐT-VP.
Đính kèm chi tiết: 473/SKHĐT-VP, Nghị Quyết số 41/NQ-HĐBCQG
Văn phòng Sở