Dự án kêu gọi đầu tư
Dự án kêu gọi đầu tư
Thông báo nộp hồ sơ đăng ký xét chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án Tổ hợp Khách sạn, khu thương mại, căn hộ du lịch tại phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm 
23/01/2018 
 

Ngày 18/01/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư có thông báo số 196/TB-SKHĐT về việc nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Tổ hợp Khách sạn, khu thương mại, căn hộ du lịch tại phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

          Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký ban hành thông báo (từ ngày 18/01/2018 đến ngày 22/02/2018), các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký đầu tư dự án gửi về địa chỉ Văn phòng Phát triển kinh tế Ninh Thuận (thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư), trục D10, đường 16 tháng 4, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại 0259.3891679, fax: 0683.891.674. Email: edo@ninhthuan.gov.vn.

(Đính kèm thông báo số 196/TB-SKHĐT ngày 18/01/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận).

Văn phòng Phát triển Kinh tế 
Tin đã đưa
(23/09)
(07/09)
(07/09)
(27/08)
(23/08)
(07/05)
(01/03)
(30/07)
(23/01)
(23/01)