Tin trong tỉnh
Tin trong tỉnh
Giảm thời gian, chi phí khởi sự kinh doanh và thành lập doanh nghiệp 
13/11/2020 
 

Nhằm kết nối liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký sử dụng lao động, phương thức đóng bảo hiểm xã hội và đăng ký sử dụng hóa đơn để giảm thời gian, chi phí khởi sự kinh doanh và thành lập doanh nghiệp.


Ngày 15/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 122/2020/NĐ-CP quy định về cơ chế phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp.

Theo đó, khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp kê khai thông tin về đăng ký sử dụng lao động, phương thức đóng bảo hiểm xã hội và đăng ký sử dụng hóa đơn thống nhất trong một mẫu tương ứng, do cơ quan đăng ký kinh doanh là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp; đồng thời chia sẻ thông tin đăng ký doanh nghiệp cho các cơ quan lao động, bảo hiểm xã hội và cơ quan thuế qua phương thức kết nối, chia sẻ dữ liệu số giữa các hệ thống công nghệ thông tin để phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Cơ quan quản lý nhà nước về lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ quan thuế không yêu cầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện cung cấp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, các thông tin về đăng ký doanh nghiệp đã được chia sẻ từ cơ quan đăng ký kinh doanh khi thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan./.

            (Nghị định số 122/2020/NĐ-CP của Chính phủ được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ)

Đăng ký Kinh doanh 
Tin đã đưa
(18/07)
(02/07)
(18/05)
(07/05)
(09/03)
(09/03)
(01/03)
(15/02)
(17/01)
(12/12)