Tin chuyên ngành
Tin chuyên ngành
Công khai Kết luận thanh tra số 564/KL-SKHĐT ngày 25 tháng 02 năm 2021. 
01/04/2021 
 

Thực hiện Quyết định số 650/QĐ-SKHĐT ngày 10/3/2020 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận về việc thanh tra Dự án Khu trưng bày vật liệu xây dựng và trang trí nội, ngoại thất của Công ty TNHH Thuận Thảo. Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra từ ngày 27 tháng 11 năm 2020 và kết thúc theo quy định. Ngày 25 tháng 02 năm 2021, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kết luận số 564/KL-SKHĐT thanh tra Dự án Khu trưng bày vật liệu xây dựng và trang trí nội, ngoại thất của Công ty TNHH Thuận Thảo, cụ thể: Qua thanh tra đã phát hiện tồn tại, vi phạm và kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh một số nội dung tại Mục IV của Kết luận này.

Thanh tra Sở 
Tin đã đưa
(18/06)
(14/06)
(10/06)
(10/06)
(10/06)
(10/06)
(08/06)
(07/06)
(04/06)
(01/06)