Dự án kêu gọi đầu tư
Dự án kêu gọi đầu tư
Ban hành Quy định trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
07/09/2021 
 
Ngày 6/9/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 60/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Đính kèm chi tiết: 60/2021/QĐ-UBND
Phòng ĐT, TĐ và GSĐT 
Tin đã đưa
(14/10)
(12/10)
(05/10)
(30/09)
(23/09)
(07/09)
(07/09)
(27/08)
(23/08)
(07/05)