Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin tức và sự kiện
Tin tức và sự kiện
Thông báo nhận hồ sơ tham gia Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ 
05/07/2021 
 

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tiếp nhận đề xuất hỗ trợ trong hoạt động khoa học và công nghệ, hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh trong năm 2021 với các nội dung chi tiết tại Kế hoạch số 2964/KH-UBND và định mức được quy định tại Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 9/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành quy định một số nội dung và mức hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ.

   Các văn bản và biểu mẫu đăng ký kèm theo như sau: 

- Văn bản Thông báo nhận hồ sơ, tại đây.

 - Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 9/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, tại đây.

- Quy định kèm theo Quyết định số 13, tại đây.

- Kế hoạch số 2964/KH-UBND ngày 18/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, tại đây.

- Mẫu Phiếu đề xuất lĩnh vực, nội dung đăng ký hỗ trợ, tại đây

- Mẫu Phiếu đề xuất nhiệm vụ hàng năm, định kỳ, tại đây

- Mẫu Phiếu thuyết minh nhiệm vụ hàng năm, định kỳ (dành cho tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo), tại đây.

- Mẫu Phiếu thuyết minh nhiệm vụ hàng năm, định kỳ (dành cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo), tại đây.

- Mẫu Thuyết minh dự án Hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ, tại đây.


   Mọi thông tin chi tiết về cách thức tham gia, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên hệ trực tiếp với Phòng Quản lý Công nghệ – Sở Khoa học và Công nghệ - Số 34 Đường 16/4, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm.
tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: 0259.3830310 (gặp đ/c Thảo)


Admin