Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thanh tra KH-CN
Tập huấn nghiệp vụ Thanh tra trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2019  (26/06/2020)
Ngày 23-25/7/2019, tại Thành phố Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên, Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành KH&CN với nội dung “Phổ biến, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra chuyên đề năm 2019 về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa và mã số mã vạch trong kinh doanh thiết bị điện, điện tử; nghiệp vụ thanh tra trong hoạt động KHCN và chuyển giao công nghệ; nghiệp vụ thanh tra xử lý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.
Quyết định công nhận dự nguồn quy hoạch 2017-2020 và những năm tiếp theo  (05/06/2019)
Quyết định công nhận dự nguồn quy hoạch luân chuyển chức danh trưởng, phó phòng chuyên môn thuộc Sở KH&CN giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo
QÐ 68 DU NGUON QUY HOACH LUAN CHUYEN.pdf
Quyết định giao chỉ tiêu biên chế công chức hành chính hợp đồng đối với các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Ninh Thuận năm 2018  (05/06/2019)
Quyết định giao chỉ tiêu biên chế công chức hành chính hợp đồng đối với các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Ninh Thuận năm 2018
QÐ 1155 BIEN CHE CONG CHUC.pdf