Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin tức và sự kiện
Tin tức và sự kiện
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh 
29/06/2021 
 

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, nhiệm vụ “Bảo tồn nguồn gen cây Sa nhân tại tỉnh Ninh Thuận”. Tại đây.
Admin