Nhập từ khóa...Tìm kiếm
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
00082984
Tin Tức Nổi Bật

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với 03 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, bắt đầu thực hiện từ năm 2021.

- Thông báo kèm theo, tại đây;

- Danh mục kèm theo, tại đây.
Khoa học và công nghệ
Xác định thành phần và tiềm năng sử dụng nhện bắt mồi họ Phytoseiidae trong phòng chống bọ trĩ và nhện đỏ tại Việt Nam  (28/07/2021)

Trong sản xuất nông nghiệp trong nhà kính tại châu Âu, biện pháp phòng trừ sinh học đóng vai trò trung tâm trong công tác bảo vệ cây trồng trước các loài côn trùng và nhện hại. Trong đó nhện bắt mồi thuộc họ Phytoseiidae đã trở thành lực lượng nòng cốt trong phòng trừ một số loài sâu nhện hại như bọ trĩ Frankliniella occidentalis và nhện hại như nhện hai chấm Tetranychus urticae.