Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Công khai tài chính
Công khai tài chính
Công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận 
08/12/2020 
 

Quyết định công bố, tại đây.
Admin