Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Công khai tài chính
Công khai tài chính
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 
29/10/2020 
 


- Quyết định công bố, tại đây.

- Biểu số kèm theo, tại đây.
Admin