Danh sách trúng tuyển
Danh sách trúng tuyển
Quyết định tổ chức kỳ sát hạch lái xe ô tô cho thí sinh thi mới các khóa 58011K21B2001, 58011K20B2030, 58011K20C012, thi lại, vắng thi các khóa của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới Lộc Thọ Ninh Thuận vào ngày 18/4/2021 
16/04/2021 
 
Trượng Thanh Sang 
Tin đã đưa
(16/04)
(16/04)
(16/04)
(23/02)
(22/02)
(20/01)
(28/12)
(23/12)
(23/12)
(23/12)