Danh sách trúng tuyển
Danh sách trúng tuyển
Quyết định tổ chức kỳ sát hạch lái xe mô tô cho thí sinh khóa 58005K21A1003 của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Ninh Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận vào ngày 18/4/2021 
16/04/2021 
 
Trượng Thanh Sang 
Tin đã đưa
(16/04)
(16/04)
(16/04)
(23/02)
(22/02)
(20/01)
(28/12)
(23/12)
(23/12)
(23/12)