Danh sách trúng tuyển
Danh sách trúng tuyển
Quyết định Tổ chức kỳ sát hạch lái xe ô tô cho thí sinh thi mới khóa 58002K20B2023 và thi lại, vắng thi các khóa của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp lái xe Ninh Thuận vào ngày 17/4/2021 
16/04/2021 
 
Trượng Thanh Sang 
Tin đã đưa
(16/04)
(16/04)
(16/04)
(23/02)
(22/02)
(20/01)
(28/12)
(23/12)
(23/12)
(23/12)