Thông báo TP
Thông báo TP
v/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Thành phố Phan Rang -Tháp Chàm 
12/02/2020 
 
 
Tin đã đưa