Lịch tiếp dân
Lịch tiếp dân
Thông báo thời gian, nội dung tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Ninh Thuận khóa X và trước kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố PRTC khóa XI 
17/05/2018