Thông báo TP
Thông báo TP
công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 
31/03/2020 
 
 
Tin đã đưa