Phòng chống dịch bệnh Covid-19
Phòng chống dịch bệnh Covid-19
Công văn số 3873/UBND-VXNV ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh Ninh Thuận V.v tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 16/7/2021 và bổ sung giải pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh. 
30/07/2021 
 
       Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh về triển khai đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, theo đó trên địa bàn thành phố Phan Rang-Tháp Chàm và huyện Ninh Phước đang thực hiện quy định giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg; các huyện còn lại thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đến nay qua 15 ngày thực hiện Chỉ thị, công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh ta đã đạt những kết quả bước đầu quan trọng, đã kiểm soát được những ổ dịch phát sinh trong cộng đồng. Tuy nhiên, trong những ngày qua, các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục phát hiện những ổ dịch mới, nguy cơ dịch bệnh trong tỉnh vẫn còn cao, đặc biệt tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm và huyện Ninh Phước. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

 


Ngọc Hương - BBT