Đời sống
Đời sống
UBND thành phố triển khai thực hiện Thông báo số 320- TB/TU của Tỉnh ủy và Thông báo số 672-TB/TU của Thành ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19. 
18/10/2021 
 

Trong bối cảnh chuyển hướng phòng, chống dịch sang “thích ứng an  toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII), Chủ tịch UBND thành phố PRTC đã yêu cầu các phòng ban, đơn vị, UBND các phường, xã cần tập trung quyết tâm, quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống  dịch với các biện pháp sát hơn, cụ thể hơn, hiệu quả hơn, phấn đấu chậm nhất trong vòng 02 tuần để đạt được mục tiêu kiểm soát dịch, giữ vững “vùng xanh”, chuyển nhanh “vùng vàng”, “vùng cam” thành “vùng xanh”, chuyển hướng  phòng, chống dịch sang “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; tránh tình trạng quá lo lắng mà thắt chặt các biện pháp phòng,  chống dịch; nới lỏng, mở cửa quá mức khi chưa đủ độ phủ vắc xin phòng  dịch và năng lực phòng, chống dịch chưa đáp ứng để kiểm soát tình hình. 

Theo đó, các phòng, ban, ngành, UBND các phường, xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp triển khai thực  hiện các biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trong từng lĩnh vực trên địa bàn thành phố, chủ động, nỗ lực phối hợp chặt chẽ với các ban ngành liên quan tập trung nguồn lực khoanh vùng, dập dịch và không để phát sinh thêm ổ dịch mới trên địa bàn. 

Ngành y tế thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng, cung ứng dịch vụ y tế tại cơ sở; nhất là các  Tổ y tế lưu động, phối hợp tổ giám sát phòng, chống dịch cộng đồng kịp thời  thăm khám và thực hiện các biện pháp phòng dịch đối với các trường hợp có  biểu hiện nghi nhiễm Covid-19. Tầm soát xét nghiệm đối tượng, địa bàn nguy cơ sát hơn, phù hợp hơn, hiệu quả hơn, kịp thời bóc F0 ra khỏi cộng đồng, không để phát sinh các ổ dịch  mới. Tập trung triển khai công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 đúng đối tượng ưu tiên, trong đó ưu tiên địa bàn và đối tượng có nguy cơ cao, doanh nghiệp, đơn vị có nhiều lao động, người về từ các tỉnh, thành phố có dịch đang thực hiện cách ly tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn thành phố; tổ chức tiêm phải đảm bảo nhanh nhất, an toàn cao nhất, nâng  tỷ lệ bao phủ người dân được tiêm chủng.  

 Ban điều hành các khu cách ly tập trung phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tăng cường công tác kích hoạt mới các khu cách ly tập trung; tổ chức hướng dẫn, tập huấn phương pháp, kỹ thuật vận hành các khu cách ly tập trung cho các phường, xã quản lý. Trưng dụng, huy động lực lượng của địa phương tham gia thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly, đảm bảo tuyệt đối an toàn.  

Về áp dụng các biện pháp cách ly phòng dịch đối với các trường hợp về từ địa phương có dịch: người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19, đối với các trường hợp không đảm bảo các điều kiện cách ly tại nhà thì thực hiện cách ly tại các khu cách ly tập trung hoặc cách ly tại các cơ sở lưu trú, khách sạn theo hình  thức dịch vụ; đối với các trường hợp đủ điều kiện cách ly tại nhà, phải có xác nhận chính quyền địa phương đảm bảo các điều kiện an toàn cách ly phòng dịch  tại nhà theo quy định .

 

Ngọc Hương