Đời sống
Đời sống
Triển khai hoạt động sản xuất an toàn tại cơ sở sản xuất, kinh doanh trong tình hình dịch bệnh COVID-19 
06/09/2021 
 

UBND thành phố PRTC vừa triển khai Kế hoạch sản xuất an toàn tại cơ sở sản xuất, kinh doanh trong tình hình dịch bệnh COVID-19.

            Theo đó, các cơ sở sản xuất kinh doanh tiếp tục thực hiện nghiêm quyết định 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 về hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động; quyết định của bộ y tế về việc ban hành “Hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc covid-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp”. Đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ cho cơ sở sản xuất kinh doanh như: cung cấp xuất ăn, lương thực, thực phẩm, nguyên vật liệu, dịch vụ bảo vệ, vận chuyển, đưa đón chuyên gia, ngân hàng, điện lực ... phối hợp với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện quản lý danh sách người lao động lịch trình thời gian làm việc của người lao động; định kỳ thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên cho toàn bộ người lao động; yêu cầu người lao động thực hiện 5K, ghi lại lịch trình di chuyển/tiếp xúc hàng ngày để phục phụ truy vết khi cần thiết; khi đến cung cấp dịch vụ cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, yêu cầu phải thực hiện 5K và các quy định về công tác phòng, chống dịch theo hướng dẫn hiện hành của UBND tỉnh và các ngành chức năng; đối với cơ sở dịch vụ cung cấp suất ăn, lương thực, thực phẩm phải đảm bảo an toàn thực phẩm.

            Bên cạnh đó, các phòng, ban, ngành thành phố, các phường, xã theo phạm vi, địa bàn quản lý cần phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh và các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch của cơ sở sản xuất kinh doanh; yêu cầu cơ sở sản xuất kinh doanh ký cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch; hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch...Lực hượng công an các cấp phối hợp với chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ địa bàn dân cư; quản lý thường trú, tạm trú của người lao động; đảm bảo an ninh trật tự các khu cách ly tập trung/ khu vực phong tỏa, các cơ sở sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn phòng chống dịch bệnh covid-19 cho người lao động với thông tin đơn giản, dễ hiểu; đôn đốc, giám sát công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở sản xuất kinh doanh...

            Việc triển khai hoạt động sản xuất an toàn tại cơ sở sản xuất, kinh doanh trong tình hình dịch bệnh COVID-19 nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid-19 để sản xuất kinh doanh, thực hiện mục tiêu kép. Ứng phó kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra tại cơ sở sản xuất kinh doanh, nhanh chống ổn định tình hình để khôi phục sản xuất kinhd oanh; hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả của dịch bệnh đến phát triển kinh tế và an sinh xã hội.

Xuân Thoa