Xã hội
Xã hội
Triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 
08/07/2021 
 

UBND Thành phố PRTC vừa triển khai Đề án Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.

Theo đó, các phòng, ban ngành thuộc UBND thành phố và phường xã chủ động phối hợp triển khai thực hiện đề án và kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ; thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, UBND phường xã có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, bảo đảm hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực và tổ chức triển hai thực hiện quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của cơ quan, đơn vị theo chỉ tiêu đề ra...  Nội dung thực hiện gắn kết việc số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính với quá trình tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính tại bộ phần một cửa tạo cơ sở hình thành dữ liệu sống, sạch, đủ và chính xác; đổi mới tổ chức quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ việc đơn giản trong chuẩn bị, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế 1 cửa, một cửa liên thông; nâng cao tính chủ động trong đổi mới, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động của bộ phận một cửa; đổi mới việc giám sát, đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo thời gian thực trên cơ sở ứng dụng công nghệ mới. Thời gian thực hiện từ năm 2021-2025.

 Việc triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Phan Rang-Tháp Chàm nhằm đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, chung cấp dịch vụ công, thay đổi cách thức quản trị hành chính từ truyền thống sang hiện đại, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số; thực hiện mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa giấy tờ, giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa các cấp, góp phần nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công.

Xuân Thoa 
Tin đã đưa
(01/12)
(22/11)
(19/11)
(18/11)
(08/11)
(27/09)
(27/09)
(26/09)
(25/08)
(26/07)