Video

Playlist
Đồng chí Châu Thị Thanh Hà, UVTV tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm thăm, động viên cán bộ chiến sĩ tại các khu cách ly tập trung 
Thành phố PR-TC tổ chức cuộc họp tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16  
Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm phát huy tinh thần đoàn kết chung tay phòng chống dịch Covid-19