Chính trị
Chính trị
Tp. PRTC tiếp tục triển khai đợt cao điểm phòng chống dịch Covid -19 trên địa bàn 
27/07/2021 
 

Thực hiện công điện số 3787/CĐ-UBND  ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 16/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19 trên địa và chỉ đạo của Thành uỷ PRTC;

Chủ tịch UBND thành phố PRTC yêu cầu người dân trên địa bàn thành phố PRTC thực hiện một số nội dung cụ thể sau:

1.Người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, khám chữa bệnh cấp thiết, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu.

2. Không tập trung quá 02 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng, thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp.Hạn chế hoạt động của các phương tiện cá nhân.

Các mức xử phạt khi các cá nhân vi phạm Chỉ thị 16 được quy định tại Điều 12 – Nghị định 117/2020/NĐ – CP, cụ thể như sau:

- Ra đường trong trường hợp không thật cần thiết: Phạt tiền từ  1 triệu  - 3 triệu đồng .

- Không đeo khẩu trang nơi công cộng: Phạt tiền từ  1 triệu  - 3 triệu đồng .

- Tụ tập 3 người trở lên : Phạt tiền từ  10 triệu  - 20 triệu đồng nếu là cá nhân.

- Giao tiếp dưới 2 mét: Phạt tiền từ  1 triệu  - 3 triệu đồng .

Ngoài 3 mức phạt nêu trên, tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật

3. Mỗi người dân tiếp tục đề cao ý thức tự giác, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với cộng đồng thực hiện tốt 5K để phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, hạn chế tập  trung đông người, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người  khác, thực hiện khai báo y tế,…. Tất cả các trường hợp từng đi/đến các tỉnh, thành phố đang có ca bệnh Covid-19 trong cả nước, khi trở về Ninh Thuận phải thực hiện khai báo y tế để được thực hiện các  biện pháp quản lý, kiểm soát dịch theo quy định; tích cực tham gia giám sát, kiểm soát các đối tượng về từ vùng dịch để phối hợp cung cấp thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng xử lý, phòng ngừa lây nhiễm trong cộng đồng.

Cán bộ và nhân dân thành phố PRTC quyết tâm kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh!

Chăm lo, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân, đặt sức khỏe, tính mạng của Nhân dân lên trên hết!

File tiếng

Ngọc Hương