Lịch tiếp dân
Lịch tiếp dân
Thông báo thời gian, nội dung tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư HĐND Tỉnh Ninh Thuận khóa X và trước kỳ họp thứ ba HĐND thành phố PRTC khóa XI 
31/05/2017