Lịch tiếp dân
Lịch tiếp dân
Thông báo thời gian, nội dung tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ ba của HĐND tỉnh Ninh Thuận khóa X và trước kỳ họp thứ hai của HĐND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm khóa XI 
21/10/2016