Lịch tiếp dân
Lịch tiếp dân
Thông báo thời gian tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Ninh Thuận khóa X và trước kỳ họp thứ 4, HĐND thành phố PRTC khóa XI 
01/11/2017