Lịch tiếp dân
Lịch tiếp dân
Thông báo thời gian, nội dung tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Ninh Thuận khóa X và sau kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố PRTC khóa XI 
10/08/2018