Đô thị - Xây dựng
Đô thị - Xây dựng
Thành phố PRTC – đô thị trẻ từng bước khẳng định vị thế 
18/04/2019 
 

Ngày 8/2/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 21/2007/NĐ-CP về việc thành lập thành phố PRTC thuộc tỉnh Ninh Thuận. Đây là thành quả của quá trình nổ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố, sự quan tâm chỉ đạo sâu sát và hỗ trợ tích cực của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các Sở, ngành trong tỉnh. 12 năm qua, cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố đã không ngừng phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, ra sức xây dựng thành phố ngày càng văn minh và hiện đại, xứng đáng là trung tâm Chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội của tỉnh nhà. Đến nay, thành phố đã được đầu tư xây dựng một cách đồng bộ, hệ thống kết cấu hạ tầng được cải tạo, nâng cấp, khang trang, nhất là hệ thống giao thông, điện, cấp thoát nước, vệ sinh môi trường...Với tiềm năng về đất đai và vị thế thuận lợi của đô thị ven biển miền Trung, việc phát huy tiềm năng và thế mạnh của một thành phố trẻ chính là động lực để tạo đà cho thành phố PR – TC đã và đang phát triển mạnh mẽ, xây dựng thành phố ngày càng xanh – sạch và thân thiện.

Kinh tế thành phố 12 năm qua đã đạt được nhiều thành tựu, tăng trưởng đều qua từng năm, quy mô giai đoạn 2016 – 2018 tăng 1,4 lần so với năm 2015, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 11%/năm. Cơ cấu chuyển dịch theo đúng định hướng, thương mại - dịch vụ chiếm 62,7%, Công nghiệp - xây dựng chiếm 29,5%, Nông nghiệp - thủy sản chiếm 7,8%. Ngành Thương mại - dịch vụ tiếp tục được duy trì và phát triển khá sôi động, nhất là khu vực tư nhân và cá thể. Du lịch là tiềm lực kinh tế trọng điểm thành phố hướng đến và đang ra sức xây dựng hình ảnh một thành phố du lịch văn minh và thân thiện – điểm đến lý tưởng của du khách. Thành phố đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài tỉnh đầu tư, mở rộng các loại hình dịch vụ du lịch nhằm thu hút sự quan tâm của du khách trong và ngoài nước đến tỉnh ta tham quan, nghỉ dưỡng, đặc biệt là trong các dịp lễ tết. Riêng trong 3 tháng đầu năm 2019, thành phố đã đón 480 ngàn lượt du khách, trong đó khách quốc tế trên 17,5 ngàn lượt, khách nội địa 462,5 ngàn lượt, mang lại doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 228 tỷ đồng.

Những năm qua, Thành phố cũng xác định phát triển công nghiệp là động lực, nhằm thực hiện chủ trương đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phù hợp với quá trình đô thị hóa. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2018 đạt 11,4%/năm. Trong đó tập trung đầu tư phát triển công nghiệp chế biến, hình thành một số sản phẩm công nghiệp chủ lực. Tập trung đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hình thành các vùng sản xuất công nghiệp ở Khu Công nghiệp Thành Hải và Cụm công nghiệp Tháp Chàm, coi đây là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế thành phố, trong đó chú trọng điều kiện môi trường để phát triển bền vững. Nhiều cơ sở công nghiệp quy mô lớn góp phần tăng năng lực sản xuất cho toàn ngành như: nhà máy bia, sản xuất vật liệu xây dựng cao cấp, chế biến thủy sản... Sản xuất tiểu, thủ công nghiệp của thành phố có bước phát triển khá ổn định, chiếm tỷ trọng không nhỏ trong giá trị sản xuất ngành công nghiệp, chủ yếu là kinh tế hộ gia đình, cá thể (chiếm trên 95%), đã góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho khoảng 22.000 - 23.000 lao động.

Riêng Đối với ngành nông nghiệp, thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU ngày 10/10/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy PRTC “về nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển đô thị, giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo”, nhiều mô hình, dự án sản xuất nông nghiệp sạch được triển khai, tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, nâng giá trị sản phẩm trên diện tích đất canh tác, năm 2018 đạt 217 triệu đồng/ha, tăng gấp 1,2 lần so với năm 2015.

Ngành thủy sản của thành phố những năm qua phát triển cả về khai thác, nuôi trồng và chế biến gắn với bảo vệ tài nguyên môi trường và bảo vệ an ninh vùng biển, đặc biệt triển khai thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 và Nghị định 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67 một số chính sách phát triển thủy sản, ngư dân thành phố đã được hỗ trợ đầu tư đóng mới, cải hoán 29 tàu thuyền với tổng công suất trên 16.000CV. Sản lượng khai thác hàng năm khoảng 14.000 đến 15.000 tấn thủy sản các loại, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 5,6%/năm.

Kinh tế phát triển đã góp phần để thành phố hoàn thành tốt công tác thu ngân sách nhà nước hàng năm tăng bình quân 11,8%. Riêng quý I năm 2019, thành phố thu ngân sách đạt 134,5 tỷ đồng. Thực hiện có hiệu quả chủ trương tiết kiệm trong chi ngân sách, chú trọng cơ cấu chi đáp ứng yêu cầu phát triển, nâng cao hiệu quả quản lý chi ngân sách. Tăng chi ngân sách để đầu tư xây dựng và chỉnh trang đô thị; cho lĩnh vực văn hóa, xã hội và môi trường để thực hiện tốt chủ trương phát triển kinh tế đi đôi với giải quyết các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường; hỗ trợ cho phường, xã, Mặt trận và các đoàn thể để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Song hành với phát triển kinh tế, hệ thống công trình hạ tầng đô thị và kiến trúc cảnh quan đô thị, thành phố cũng đã và đang ra sức hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại II, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 05 của Ban Thường vụ Thành ủy về về xây dựng thành phố Phan Rang – Tháp Chàm xanh - sạch - đẹp đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. Các cấp, các ngành và các địa phương của thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động xây dựng và ban hành nghị quyết, chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện, qua đó đã tạo chuyển biến quan trọng về nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sỹ lực lương vũ trang, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được nâng cấp, mở rộng và đầu tư xây mới. Ý thức cộng đồng trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường được nâng cao, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn đã đảm nhận xây dựng các tuyến đường xanh - sạch - đẹp, mô hình cộng đồng tham gia thu gom xử lý rác thải tiếp tục được duy trì và đạt hiệu quả. Đến nay, tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom ở các phường, xã đạt 98,5%; diện tích cây xanh đô thị đạt 7,88m2/người, diện tích cây xanh công cộng khu vực nội thị đạt 8,9m2/người, chỉ tiêu nghị quyết là 5m2/người, tỷ lệ hộ gia đình có hầm chứa nước thải đạt 95%, 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố không gây ô nhiễm môi trường, xây dựng 50% tuyến phố chính đạt tiêu chí tuyến phố văn minh.

Cùng với các giải pháp phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hoá - xã hội của thành phố cũng đã có nhiều chuyển biến tiến bộ. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Công tác cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương hành chính tiếp tục được quan tâm. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương được thực hiện tốt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Vai trò giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng có nhiều chuyển biến.

Bằng nguồn lực đất đai, lao động dồi dào và chủ trương tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để nhà đầu tư khai thác, cùng với những dự án lớn cấp Quốc gia đang triển khai thực hiện, có thể khẳng định rằng: thành phố Phan Rang-Tháp Chàm sau 12 năm được thành lập không chỉ là điểm đến hấp dẫn của du khách mà còn là mảnh đất mới đầy tiềm năng của các nhà đầu tư trong và ngoài nước./. 

Thanh Tâm