Xã hội
Xã hội
Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm nổ lực vì mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2021 
24/02/2021 
 

Công tác giảm nghèo luôn được Cấp ủy, Chính quyền thành phố PRTC xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ phát triển thành phố xứng tầm là đô thị loại II. Chính vì vậy, những năm qua, thành phố đã huy động tinh thần trách nhiệm và sự chung tay của cả hệ thống chính trị nhằm chăm lo tốt nhất cho các đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, gia đình người có công với cách mạng còn khó khăn.

Trong năm 2020 vừa qua, đã có hơn 2100 hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo trên địa bàn thành phố được vay vốn gần 68.000 tỷ đồng để phát triển kinh tế gia đình; từ nguồn quỹ “Vì người nghèo”, thành phố đã hỗ trợ xây dựng 17 căn và sữa chữa 07 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo với tổng kinh phí thực hiện 990 triệu đồng, hỗ trợ hơn 64,5 triệu đồng tiền đện cho hộ nghèo. Ngoài ra, UBND thành phố cũng đã chỉ đạo ngành Lao động – Thương Binh – Xã hội và các phường xã chi trả kịp thời các chế độ trợ cấp, mang lại cho người nghèo trên địa bàn cuộc sống ấm no và tốt đẹp hơn, thể hiện sự quan tâm chăm lo của Đảng và nhà nước đối với những hoàn cảnh khó khăn, tạo cho họ niềm tin, động viên tinh thần giúp họ vững tâm vượt khó vươn lên thoát nghèo, góp phần giảm hộ nghèo trên địa bàn thành phố còn 1,62% và hộ cận nghèo giảm còn 3,63% so với tổng số hộ hành chính trên địa bàn. Điều đáng ghi nhận là thành phố luôn chú trọng đến công tác hỗ trợ người có công nâng cao mức sống, đến nay trên địa bàn thành phố không còn gia đình người có công thuộc diện hộ nghèo hoặc cận nghèo.

Năm 2021, các ngành, các cấp và các địa phương trên địa bàn thành phố tập trung triển khai thực hiện tốt hơn nữa, thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, nhất là chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội, tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận một cách tốt nhất các dịch vụ cơ bản như y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, vệ sinh môi trường... đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về mục tiêu giảm nghèo nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong nhân dân trong thực hiện giảm nghèo bền vững. Huy động tối đa các nguồn lực của xã hội để giảm nghèo. Gắn nhiệm vụ giảm nghèo bền vững với nhiệm vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chỉnh trang phát triển đô thị. Thực hiện chính sách giảm nghèo theo hướng giảm dần trợ cấp, tăng cường mạnh mẽ các giải pháp mang tính hỗ trợ để các đối tượng có điều kiện sản xuất – kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho con em hộ nghèo, hộ cận nghèo được học tập, có việc làm ổn định, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự trợ cấp của nhà nước và cộng đồng xã hội mà phải phát huy ý chí tự lực, chăm lo lao động, nâng cao thu nhập, góp phần đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, phấn đấu đến cuối năm tỷ lệ hộ nghèo còn 1,5%, hộ cận nghèo còn 3,5%./.

Thanh Tâm