Kinh tế
Kinh tế
Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm: Sản xuất công nghiệp duy trì ổn định trong điều kiện phòng chống dịch bệnh 
06/04/2021 
 

Từ đầu năm đến nay, UBND thành phố PRTC đã tập trung chỉ đạo, điều hành các ngành, địa phương trực thuộc thành phố thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và Thành ủy PRTC, trọng tâm là tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng sản xuất kinh doanh, vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Nhờ vậy, hoạt động của các ngành kinh tế nói chung, sản xuất công nghiệp chế biến nói riêng mặc dù tăng trưởng thấp nhưng vẫn duy trì ổn định.

         Theo báo cáo của UBND thành phố, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cũng như tình hình khó khăn chung của cả nước, ngành công nghiệp chế biến của thành phố, nhất là các sản phẩm có giá trị chiếm tỷ trọng cao đều giảm. Cụ thể như: sản lượng ngành chế biến thủy sản xuất khẩu chỉ đạt 1150 tấn, giảm 2% so với cùng kỳ; chế biến hạt điều nhân ước trên 780 tấn, giảm 3,6%; sản phẩm may mặc công nghiệp giảm 34,2%...Riêng chỉ có sản phẩm bia lon sản xuất được 8,7 triệu lít, tăng 50% so với cùng kỳ. Các ngành hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu dân sinh như: đường, điện, nước thương phẩm là tăng từ 5,5% đến 25%, góp phần mang lại giá trị sản xuất toàn ngành trong 3 tháng qua trên 1000 tỷ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2020. Mức tăng trưởng mặc dù không cao nhưng ổn định trong 3 tháng qua tin tưởng rằng các doanh nghiệp sẽ yên tâm, mạnh dạn đầu tư, mở rộng sản xuất, nhất là các mặt hàng có lợi thế xuất khẩu như thủy sản chế biến, hạt điều nhân sau đợt phòng chống dịch covid-19, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố 6 tháng năm 2021
Thanh Tâm