Đời sống
Đời sống
Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm: Những kết quả đạt được trong công tác giảm nghèo bền vững năm 2020 
30/11/2020 
 

Công tác giảm nghèo từ lâu đã được Cấp ủy, Chính quyền thành phố PRTC xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ phát triển thành phố xứng tầm là đô thị loại II. Chính vì vậy, những năm qua, thành phố đã huy động tinh thần trách nhiệm và sự chung tay của cả hệ thống chính trị nhằm chăm lo tốt nhất cho các đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, gia đình người có công với cách mạng còn khó khăn. Từ sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh và từ các nguồn lực huy động tại địa phương, các hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn thành phố đã được hưởng nhiều ưu đãi trên các lĩnh đời sống.

Phát huy những kết quả đã đạt được thời gian qua, trong năm 2020, năm cuối thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020, UBND thành phố đã chỉ đạo ngành LĐTB và XH và 16 phường xã tiếp tục quan tâm công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng khó khăn trên địa bàn. Từ nguồn quỹ vì người nghèo, thành phố đã hỗ trợ xây mới 17 nhà đại đoàn kết và sữa chữa 7 nhà ở cho hộ nghèo với tổng kinh phí thực hiện gần 01 tỷ đồng. Các chương trình ưu đãi cũng đã được quan tâm thực hiện như cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, cận nghèo, hỗ trợ tiền điện, phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội xét cho vay vốn giải quyết việc làm, vốn học sinh - sinh viên...Ngoài ra, thực hiện Nghị quyết số 42 của Chính phủ, thành phố cũng đã kịp thời chi hỗ trợ cho 28.591 trường hợp khó khăn do tác động của dịch bệnh covid-19 với tổng số tiền chi trả trên 29 tỷ đồng.

            Từ những việc làm thiết thực, có thể nói công tác giảm nghèo đã được thành phố PRTC chú trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần mang lại cho người nghèo trên địa bàn cuộc sống ấm no và tốt đẹp hơn, thể hiện sự quan tâm chăm lo của Đảng và nhà nước đối với những hoàn cảnh khó khăn, tạo cho họ niềm tin, động viên tinh thần giúp họ vững tâm vươn lên trong cuộc sống, góp phần đạt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,62% và hộ cận nghèo còn 3,63% vào cuối năm 2020./.

Thanh Tâm