Kinh tế
Kinh tế
Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm: Doanh nghiệp khắc phục khó khăn, ổn định hoạt động trong tình hình mới 
21/06/2021 
 

Thực hiện quyết tâm của Chính phủ về việc thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa phát triển kinh tế và ổn định xã hội, những tháng đầu năm nay, mặc dù các hoạt động kinh tế trên địa bàn thành phố PRTC, đặc biệt là các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch và vận tải diễn ra kém sôi động, tình hình sản xuất, kinh doanh của một số các thành phần kinh tế bị ảnh hưởng, gặp không ít khó khăn, song UBND thành phố PRTC đã triển khai các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp và một bộ phận Nhân dân gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 của Chính phủ để sớm ổn định đời sống và sản xuất, phát triển kinh tế-xã hội. Nhờ vậy, các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực thương mại – dịch vụ, hệ thống phân phối và bán lẻ hàng hóa đã nhanh chóng khắc phục khó khăn, ổn định hoạt động.

 Qua thống kê, trong 6 tháng qua, UBND thành phố đã cấp 573 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó cấp mới cho 442 hộ, với tổng vốn kinh doanh 147,669 tỷ đồng, góp phần khôi phục lại các loại hình kinh doanh với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 6 tháng hơn 10.500 tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ

6 tháng cuối năm, với dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức trong phát triển kinh tế - xã hội, UBND thành phố sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp kêu gọi đầu tư trên các lĩnh vực, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động nhằm khuyến khích hình thành và phát triển các kênh phân phối lớn, mở rộng hệ thống bán lẻ, tiếp tục đẩy mạnh chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Đưa hàng việt về nông thôn”; tăng cường công tác quản lý thị trường, triển khai các biện pháp ổn định thị trường và kiềm chế lạm phát, góp phần cho kinh tế phát triển theo đúng định hướng và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra./.

Thanh Tâm