Xã hội
Xã hội
Thành phố PRTC với những kết quả đạt được trên lĩnh vực y tế 
28/05/2021 
 

Thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2016-2020), đi đôi với đẩy mạnh huy động các nguồn lực để tăng trưởng kinh tế, chỉnh trang đô thị, ngành y tế thành phố PRTC đã tranh thủ các nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu chuyên môn cho các đơn vị y tế của địa phương, góp phần vào công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân được tốt hơn, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ y tế từ thành phố đến phường, xã đảm bảo số lượng, chất lượng; nâng cao đạo đức nghề nghiệp, tinh thần phục vụ, hướng đến sự hài lòng của người dân. Đến nay, toàn thành phố có 14/16 trạm y tế phường, xã và thí điểm không thành lập trạm y tế 02 phường Đô Vinh và Tấn Tài (thuộc 2 phòng khám đa khoa khu vực), 93,8% phường, xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế.

Công tác phòng, chống dịch bệnh luôn được chú trọng, tổ chức giám sát thường xuyên. Các chương trình y tế quốc gia được thực hiện triển khai hàng năm đều đạt trên 95% các chỉ tiêu, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuồi hàng năm giảm 0,43%/năm, đến cuối năm 2020 giảm còn 7,02%. Y tế dự phòng được quan tâm đúng mức, tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc phòng bệnh, kiểm soát được dịch bệnh nguy hiểm, phát hiện và dập dịch kịp thời, không để lây lan, một số bệnh xã hội, HIV/AIDS được tăng cường giám sát quản lý và tư vấn.

 Công tác y tế-dân số-kê hoạch hoá gia đình đạt kêt quả tích cực, chú trọng công tác truyền thông chuyển đổi hành vi về dân số-kế hoạch hóa gia đình; kiện toàn và củng cố lại mạng lưới cộng tác viên dân số cơ sở phường xã, thường xuyên triển khai các chương trình tư vấn và kiểm tra sức khỏe vị thành niên - thanh niên, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Hoạt động sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh đã góp phần nâng cao nhận thức nhân dân tham gia thực hiện áp dụng các biện pháp tránh thai, góp phần giảm tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên còn 0,8% vào cuối năm 2020. Quy mô dân số toàn thành phố đạt mức 168.000 người./.

Thanh Tâm