Đời sống
Đời sống
Thành phố PRTC tổ chức rà soát, thực hiện có hiệu quả một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố 
23/08/2021 
 

Để đảm bảo thực hiện chặt chẽ, có hiệu quả trong công tác giám sát, phòng, chống dịch, Ủy ban nhân dân thành phố PRTC yêu cầu các phòng, ban ngành, UBND các phường, xã rà soát, thực hiện có hiệu quả một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, tổ chức phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tập thể, cá nhân, tránh sự chồng chéo, quá tải và siết chặt công tác quản lý, kiểm tra, rà soát các biện pháp đang triển khai, để tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, đúng hướng, toàn diện, hiệu quả đồng thời chủ động, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế. Triển khai đồng bộ các giải pháp phát hiện sớm nguồn lây nhiễm từ bên ngoài và trường hợp mắc mới trong cộng đồng, điều tra, truy vết thần tốc, xử lý kịp thời, triệt để ổ dịch; Khi áp dụng giãn cách, phong tỏa, cách ly phải thực hiện nghiêm, thực chất, chắc chắn, hiệu quả; không để tình trạng "chặt ngoài, lỏng trong" để nhanh chóng kiểm soát, ổn định tình hình dịch. Tăng cường xét nghiệm trọng tâm, trọng điểm cho các nhóm đối tượng theo Kế hoạch 216/KH-UBND ngày 17/8/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố; kịp thời phát hiện, xử lý dịch trong cộng đồng và đánh giá mức độ nguy cơ, áp dụng các biện pháp hành chính phù hợp phục vụ phòng chống dịch phù hợp cho từng khu vực, từng địa phương, ổn định hoạt động sản xuất và phát triển kinh tế, xã hội.Đẩy nhanh tốc độ tiêm vắc xin phòng Covid-19, tiêm theo thứ tự ưu tiên theo Nghị quyết 21/NQ-CP của Chính phủ và phấn đấu đạt 92% dân số từ 18 tuổi trở lên trong năm 2021 theo Kế hoạch số 217/KH-UBND ngày 17/8/2021 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021 - 2022 trên địa bàn thành phố Phan Rang – Tháp Chàm.

Bên cạnh đó, thủ trưởng các phòng, ban ngành, đoàn thể thành phố, UBND các phường, xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức, huy động Nhân dân, xác định đúng vai trò "mỗi người dân là một chiến sỹ" trong cuộc chiến phòng, chống dịch, luôn ý thức thực hiện 5K, tích cực hưởng ứng kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 để bảo vệ cá nhân và cộng đồng. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch để nâng cao hiệu quả thực hiện công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố.

Xuân Thoa