Đời sống
Đời sống
Thành phố PRTC quan tâm hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở giai đoạn 2016 - 2020 
20/12/2020 
 

Trong giai đoạn 2016-2020, UBND thành phố PRTc đã tập trung chỉ đạo các ngành, các địa phương quan tâm tạo điều kiện cho các trường hợp hộ nghèo, cận nghèo cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Thông qua các chương trình cho vay ưu đãi phát triển sản xuất kinh doanh, vay vốn giải quyết việc làm; đặc biệt là chương trình hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, giải quyết đất ở, nhà ở cho hộ nghèo đã tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

Theo đó, giai đoạn 2016-2020, từ nguồn quỹ vì người nghèo, UBND thành phố đã huy động thêm từ các nguồn lực để xây dựng và sữa chữa 166 căn nhà cho hộ nghèo với số tiền trên 5,4 tỷ đồng; Quan tâm gia hạn thêm thời gian sử dụng nhà ở, đất ở cho hộ nghèo theo Đề án giải quyết đất ở, nhà ở cho hộ nghèo. Ngoài ra, từ nguồn lực của mặt trận tổ quốc Việt Nam và các hội đoàn thể đã góp phần chung tay tạo điều kiện cho hộ nghèo ổn định cuộc sống. Trong 5 năm qua, riêng hội phụ nữ thành phố đã vận động trên 200 triệu đồng giúp hội viên phụ nữ nghèo thoát nghèo bền vững. Với những hoạt động trên đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với nghèo, khó khăn. Qua đó góp phần nâng cao mức sống và giải quyết cơ bản vấn đề nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn thành phố; đồng thời, là giải pháp quan trọng để thực hiện thành công mục tiêu kế hoạch giảm nghèo bền vững của thành phố năm 2020. Đến nay, tỉ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố đã giảm đáng kẻ so với năm 2016, hộ nghèo giảm còn 1,68%, hộ cận nghèo giảm con3,63%.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới thành phố tiếp tục huy động các nguồn lực, phối hợp các cuộc vận động từ mặt trận tổ quốc thành phố và các địa phương phát động đến các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân quan tâm hỗ trợ phát triển đời sống hộ nghèo khó khăn về nhà ở; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giúp nghười nghèo, hộ nghèo tiếp cận được các nguồn vốn chính sách, có điều kiện mở rộng sản xuất chăn nuôi, hương đến thực hiện có hiệu quả chính sách giảm nghèo trên địa bàn thành phố năm 2021 và những năm tiếp theo.

Đức Cường