Kinh tế
Kinh tế
Thành phố PRTC hỗ trợ để các thành phần kinh tế phát triển 
14/06/2021 
 

Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TƯ, ngày 16/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố PRTC về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại II, những năm qua, thành phố đã tập trung kêu gọi, thu hút vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế,  kết hợp với thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ và thu hút các nguồn lực đầu tư để phát triển kinh tế, đặc biệt là ngành thương mại - dịch vụ. Nhờ vậy, có thể nói, cộng đồng các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiếp tục có bước phát triển đáng kể. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng nhanh cả về sổ lượng và quy mô, hoạt động đa ngành nghề.

Qua thống kê, trong 5 năm (2016 – 2020), trên địa bàn thành phố đã có 1.785 doanh nghiệp thành lập mới (Tăng bình quân 28,72%/năm giai đoạn 2016 - 2020) với số vốn đăng ký kinh doanh gần 30.000 tỷ đồng (Bình quân 16,8 tỷ đồng/doanh nghiệp), nâng tổng số đến nay là 1.967 doanh nghiệp, chiếm 44,72% toàn tỉnh. Các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố chủ yếu tập trung đầu tư kinh doanh ở những lĩnh vực mà thành phố có lợi thế như: các khu du lịch biển, nhà hàng, khách sạn, khu thương mại, các khu đô thị KI, Mương Cát, Phước Mỹ, siêu thị Thanh Hà, trung tâm thương mại VinCom, các chợ,... cơ sở sản xuất công nghiệp ở khu công nghiệp Thành Hải, cụm công nghiệp Tháp Chàm, các cơ sở kinh doanh dịch vụ vận tải, bưu chính viễn thông, tín dụng ngân hàng,... và trên 7.330 cơ sở kinh doanh là hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ hoạt động trên các lĩnh vực với số vốn đăng ký kinh doanh hơn 2.220 tỷ đồng. 

            Đối với loại hình Hợp tác xã, đến nay trên địa bàn thành phố PRTC có tổng cộng 16 hợp tác xã, trong đó có 1 Quỹ tín dụng Nhân dân và 490 tổ hợp tác, chủ yếu hoạt động trên lĩnh vực kinh tế biển đánh bắt thủy sản và sản xuất nông nghiệp. Các Hợp tác xã đã dần kết hợp thương mại với sản xuất nhằm quảng bá sản phẩm của mình, tạo dựng, kết nối với các kênh phân phối nhằm đưa hàng hóa, sản phẩm đến với nhà chế biến và người tiêu dùng, góp phần thúc đẩy ngành thương mại – dịch vụ của thành phố tăng trưởng theo định hướng, đồng thời tạo việc làm và thu nhập cho khoảng 6.700 lao động, góp phần giải quyết việc làm mới cho trên 15.000 lao động của thành phố trong những năm qua./.

Thanh Tâm