Đời sống
Đời sống
Thành phố PRTC hỗ trợ, chăm lo nhà ở cho người nghèo 
25/12/2019 
 

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vữngvà phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, những năm qua, UBND thành phố đã huy động tinh thần trách nhiệm và sự chung tay của cả hệ thống chính trị, thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, nhất là chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội, tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận một cách tốt nhất các dịch vụ cơ bản như y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, vệ sinh môi trường...góp phần đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, nhất là với đối tượng người có công với cách mạng.

            Từ năm 2016 đến nay, từ nguồn quỹ “Vì người nghèo”, thành phố đã hỗ trợ xây dựng và sữa chữa 166 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo với tổng kinh phí thực hiện gần 5,5 tỷ đồng. Ngoài ra, thành phố cũng đã xây dựng 03 nhà ở phòng tránh bão lũ cho hộ nghèo tại phường Đông Hải.

Kết quả trên thể hiện tinh thần tương thân, tương ái đã phát triển sâu rộng trong cộng đồng, cùng với các hoạt động an sinh xã hội, kịp thời động viên những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, đến cuối năm 2020, thành phố đã giảm 893 hộ nghèo và 597 hộ cận nghèo so với năm 2016, không còn gia đình người có công với cách mạng thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo. Điều đáng biểu dương là trong 5 năm qua, trên địa bàn thành phố đã có 02 hộ nghèo và 10 hộ cận nghèo chủ động xin thoát nghèo, thể hiện tinh thần nỗ lực vượt khó, không trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước và cộng đồng và đáng được nêu gương./.

Thanh Tâm