Kinh tế
Kinh tế
Thành phố PRTC đẩy mạnh nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch 
27/04/2021 
 

Với mục đích mở rộng quy mô các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch gắn với chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi và nuôi trồng thủy sản phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố trong tiến trình phát triển đô thị, những năm qua, sản xuất nông nghiệp của thành phố từng bước được đầu tư phát triển theo hướng nông nghiệp sạch phục vụ cho nhu cầu cao của thị trường trong và ngoài tỉnh, các tiến bộ khoa học kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất nông nghiệp, nhiều mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả được triển khai và nhân rộng như mô hình 1 phải 5 giảm trên cây lúa, mô hình VietGAP trên cây nho, táo, dự án chăn nuôi gà sinh học, dự án nuôi cá Trê thương phẩm, nuôi chim Trĩ, măng tây xanh,..Chất lượng về giống cây trồng vật nuôi, dịch vụ thú y, được chú trọng. Cơ cấu trong nội bộ ngành được chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng các loại cây trồng-vật nuôi có giá trị kinh tế cao, tăng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác. Nhờ ứng dụng những tiến bộ khoa học, cây lúa đạt sản lượng hàng năm từ 19.000-20.000 tấn/năm.

Đi đôi với việc tuyên truyền, vận động bà con nông dân tham gia mở rộng quy mô sản xuất, UBND thành phố tập trung củng cố hệ thống tổ chức sản xuất, thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm thông qua việc khuyến khích các doanh nghiệp, tổ hợp tác liên kết với nông dân, hỗ trợ giống và hướng dẫn về mặt kỹ thuật cũng như trong việc tìm đầu ra cho nông sản, tạo niềm tin để bà con nông dân an tâm sản xuất.

Được biết, từ năm 2016 đến nay, tranh thủ các nguồn vốn của Tỉnh và Trung Ương, thành phố đã đầu tư kiên cố hóa hệ thống kênh mương nội đồng phục vụ nước tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp, xây dựng sân phơi lúa, đường giao thông vào vùng sản xuất tập trung đã mang lại hiệu quả đáng kể cả về kinh tế lẫn môi trường, góp phần đạt sản xuất bình quân trên 01 ha diện tích đất canh tác nông nghiệp năm 2020 khoảng 250 triệu đồng, tăng gấp 1,38 lần so với năm 2015, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 4,59%/năm

Thanh Tâm