Kinh tế
Kinh tế
Thành phố PRTC đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động trong năm 2021 
17/01/2021 
 

Đào tạo nghề, giải quyết việc làm là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thực hiện có hiệu quả kế hoạch giảm nghèo của địa phương, do đó, những năm qua, UBND thành phố rất quan tâm chỉ đạo các ngành, các địa phương trên địa bàn thành phố đẩy mạnh tuyên truyền và phối hợp với các ngành của tỉnh giải quyết việc làm cho các đối tượng, nhất là quân nhân xuất ngũ trở về địa phương. Riêng trong năm 2020 vừa qua, thành phố đã giải quyết việc làm cho 4527 lao động, đạt 113,17% kế hoạch, đồng thời đã xây dựng kế hoạch và kiểm tra việc thực hiện bộ luật lao động đối với người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn; Theo dõi tình hình giải quyết lao động trong và ngoài tỉnh, việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động và tiếp nhận hồ sơ khai trình lao động của các đơn vị sản xuất kinh doanh; giải quyết trợ cấp đối tượng bảo trợ xã hội theo đúng luật định.

Tuy nhiên, công tác xuất khẩu lao động của thành phố trong năm qua gặp khó khăn, số lao động tham gia xuất khẩu lao động còn thấp (80% kế hoạch). Khó khăn này xuất phát từ tác động của dịch covid-19 diễn biến phức tạp từ đầu năm, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp bấp bênh kéo theo việc làm của người lao động trong nước không ổn định, việc đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài cũng bị đình trệ.

Năm 2021, phòng Lao động – Thương binh – xã hội thành phố PRTC sẽ tiếp tục tham mưu UBND thành phố triển khai các biện pháp nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình đào tạo nghề, nhất là lao động ở lứa tuổi thanh niên, bộ đội xuất ngũ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng thời phối hợp với các doanh nghiệp, đơn vị trong và ngoài tỉnh giới thiệu việc làm cho lao động chưa có việc làm, triển khai giải quyết tốt các chế độ ưu đãi giáo dục, đào tạo nghề cho các đối tượng theo quy định./

Thanh Tâm