Đời sống
Đời sống
Thành phố PRTC đào tạo nghề và hỗ trợ vốn cho lao động nông thôn giảm nghèo bền vững 
25/12/2020 
 

Những năm qua, UBND thành phố đã rất quan tâm chỉ đạo các ngành, các địa phương trên địa bàn thành phố tổ chức hội nghị tư vấn đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động nhằm cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin thị trường lao động trong và ngoài nước cho người lao động, tạo cơ hội cho người lao động tham gia nâng cao tay nghề, tìm kiếm việc làm phù hợp và mạnh dạn đăng ký đi làm việc ở nước ngoài, tăng thu nhập cho bản thân, đồng thời góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã đề ra. Đặc biệt trong năm 2016, từ nguồn kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thành phố đã mở 4 lớp dạy nghề cho 90 lao động, tỷ lệ có việc làm sau đào tạo đạt 89%.

Bên cạnh đó, hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn đều được Ngân hàng Chính sách xã hội giải quyết cho vay kịp thời. Trong giai đoạn 2016 - 2020 Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải quyết cho 1.193 hộ nghèo vay vốn với số tiền gần 27 tỷ đồng; 3345 hộ cận nghèo vay gần 74 tỷ đồng và 10.144 hộ mới thoát nghèo vay trên 251 tỷ đồng.

         Còn với lực lượng lao động nông thôn, những năm qua, UBND thành phố cũng đã chỉ đạo các ngành chức năng của thành phố và các phường xã trên địa bàn phối hợp với các ngành triển khai thực hiện các dự án, chương trình khuyến nông, khuyến ngư và phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề cho lao động nông thôn và người khuyết tật. Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với chương trình giảm nghèo, tạo việc làm, hỗ trợ phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế cũng đã được thực hiện có hiệu quả. Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải quyết cho 2059 đối tượng vay vốn với số tiền trên 52,5 tỷ đồng, chủ yếu là các dự án giải quyết việc làm trong lĩnh vực nông nghiệp, ngư nghiệp, chăn nuôi, buôn bán, dịch vụ nhỏ, kịp thời giúp cho các hộ vay vốn ổn định được việc làm, nâng cao mức sống góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp, phát triển kinh tế hộ gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững. Riêng năm 2018, thành phố đã tranh thủ nguồn vốn từ “Dự án phát triển sản xuất” hỗ trợ 15 con bò cái sinh sản trị giá 300 triệu đồng cho 15 hộ nghèo và cận nghèo xã Thành Hải. Qua đó đã giúp 13 hộ thoát nghèo và cận nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của thành phố vào cuối năm 2020 còn 1,62% và hộ cận nghèo giảm còn 3,63%./.        
Thanh Tâm