Đời sống
Đời sống
Thành phố PRTC chú trọng chăm lo đời sống người có công 
27/11/2020 
 

Cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, năm 2020, công tác chăm sóc người có công tiếp tục được UBND thành phố PRTC chú trọng, triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 88 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Chỉ thị 14 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công cách mạng” bằng nhiều hoạt động thiết thực để ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công trên địa bàn như hỗ trợ cải thiện nhà ở, hỗ trợ vay vốn, tặng sổ tiết kiệm, trợ cấp nuôi dưỡng, thăm hỏi tặng quà động viên kịp thời ...Thành phố đã tranh thủ các nguồn hỗ trợ của tỉnh, Trung ương và từ nguồn quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” xây mới 01 nhà tình nghĩa và sữa chữa 6 nhà ở cho người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở đang sinh sống trên địa bàn thành phố với tổng kinh phí thực hiện 160 triệu đồng.

Ngoài ra, phòng LĐ – TB và XH thành phố luôn thực hiện tốt việc chi trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng, đột xuất cho người có công với cách mạng kịp thời, đúng quy định, từ đầu năm đến nay, đã chi trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho 740 trường hợp với số tiền trên 15,6 tỷ đồng. Chi trả các khoản trợ cấp cho 1140 lượt người có công và thân nhân liệt sĩ hơn 2,6 tỷ đồng. Phối hợp với Trung tâm công tác xã hội tỉnh đưa đi điều dưỡng tập trung cho 84 người có công và thân nhân người có công, chi chế độ điều dưỡng tại nhà cho 174 trường hợp. Qua đó, góp phần thực hiện tốt truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống người có công. Đến nay, trên địa bàn thành phố không còn trường hợp gia đình người có công với cách mạng thuộc diện hộ nghèo./.

 

Thanh Tâm