Kinh tế
Kinh tế
Thành phố PRTC: Hoạt động thương mại – dịch vụ vượt khó để phát triển ổn định 
10/06/2021 
 

Theo báo cáo của phòng kinh tế thành phố, những tháng đầu năm nay, hoạt động Thương mại – Dịch vụ của thành phố PRTC tiếp tục phát triển đúng hướng và tăng trưởng ổn định, đặc biệt là trong tháng 5 vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch covid-19, song doanh số bán ra của các thành phần kinh tế tăng so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong tháng 5 đạt 1.671 tỷ đồng, tăng 10,8% so cùng kỳ. Trong đó, bán lẻ hàng hóa đạt trên 1.500 tỷ đồng, chiếm 90,03%; dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 114,7 tỷ đồng, chiếm 6,86% tổng mức; du lịch-dịch vụ khác ước đạt 51,9 tỷ đồng, chiếm 3,11% tổng mức. Công tác kiểm soát bình ổn giá cả, sản phẩm hàng hóa kinh doanh lưu thông trên thị trường và phòng, chống gian lận thương mại trên địa bàn thành phố luôn được các ngành chức năng của thành phố thực hiện thường xuyên.

            Để hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm, UBND thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tăng cường công tác quản lý thị trường, triển khai các biện pháp ổn định thị trường, khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng hệ thống bán lẻ, đồng thời tập trung khai thác các thế mạnh về du lịch biển và du lịch văn hóa, liên kết phát triển mạng lưới tour, tuyến du lịch trong dịp hè, phát triển mạnh mô hình du lịch cộng đồng. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển mạnh ngành thương mại – dịch vụ theo hướng văn minh hiện đại, tạo bước đột phá mới để xây dựng thành phố xứng đáng là trung tâm thương mại, dịch vụ của cả tỉnh; phục vụ tốt hơn nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân; thúc đẩy quá trình mở rộng giữ các khu đô thị mới với trung tâm thành phố, tạo thành hệ thống thương mại – dịch vụ liên hoàn trong toàn tỉnh và khu vực.

Thanh Tâm