Kinh tế
Kinh tế
THÀNH PHỐ PRTC CHÚ TRỌNG PHÁT TRIỂN NGÀNH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ 
12/05/2020 
 

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 22/07/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển thương mại - dịch vụ thành phố đến năm 2020, những năm qua, UBND thành phố đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phát triển thương mại - dịch vụ theo hướng văn minh, hiện đại phù họp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh và vai trò của đô thị trung tâm. Hoạt động Thương mại – Dịch vụ của thành phố PRTC phát triển đúng hướng và đạt được những thành tựu đáng kể. Giá trị sản xuất năm 2020 dự kiến đạt 7.214 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 12,0%/năm, chiếm tỷ trọng 63% cơ cấu kinh tế thành phố. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng bình quân 15,3%/năm. Số cơ sở sản xuất kinh doanh phát triển nhanh về số lượng và năng lực kinh doanh, Trong 5 năm có khoảng 1.590 cơ sở hộ kinh doanh đăng ký hoạt động, trong đó ngành thương nghiệp chiếm 39,1%, khách sạn nhà hàng chiếm 24,5%, các loại hình dịch vụ khác chiêm 36,4%, với tổng vốn đăng ký hoạt động trên 469 tỷ đồng, góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. Hệ thống chợ tiếp tục được đầu tư nâng cấp và xây dựng mới theo hướng xã hội hóa. Mạng lưới phân phối, cửa hàng, đại lý phát triển mạnh; hình thành một số tuyến phố mua bán tập trung, văn minh.

Cùng với đó, chất lượng dịch vụ trên các lĩnh vực du lịch, bưu chính viễn thông, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, tư vấn pháp lý... đáp ứng yêu cầu thị trường, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế địa phương. Ngành du lịch có bước phát triển mới, thu hút một số tập đoàn lớn, có uy tín đầu tư phát triển du lịch biển với các dự án mang tầm quốc gia, hiện có 105 khách sạn, cơ sở lưu trú, với hơn 2.375 phòng, như; Resort Con Gà Vàng, TTC Resort Premium - Ninh Thuận, Long Thuận, khách sạn Hồng Đức, khách sạn Châu Thành, công viên biển Bình Sơn, khu du lịch nghỉ dưỡng Ngân hàng... số lượt khách du lịch hàng năm đến thành phố đạt khoảng 1,4-1,5 triệu lượt, trong đó khách quốc tế từ 49-50 nghìn lượt, doanh thu từ hoạt dộng du lịch đạt khoảng 540-640 tỳ đồng mỗi năm. Đến cuối năm 2020 giá trị ngành du lịch ước trên 884 tỷ đồng, tăng bình quân 17,4%/năm. Dịch vụ vận tải không ngừng được đầu tư, nâng cao năng lực vận tải, phát triển mạnh và đa dạng.. Hiện trên địa bàn thành phố có trên 600 cơ sở kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa với hàng ngàn phương tiện, nhiều loại phương tiện kinh doanh vận chuyển hành khách được các doanh nghiệp quan tâm đầu tư với chất lượng cao, thuận tiện, phục vụ văn minh.

      Thành phố tiếp tục huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển mạnh ngành thương mại – dịch vụ theo hướng văn minh hiện đại, xứng đáng là trung tâm thương mại, dịch vụ của cả tỉnh; sắp xếp tổ chức và quản lý hệ thống thương mại, dịch vụ trên địa bàn, nâng cao năng lực cung ứng hàng hóa, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của thị trường, quan tâm đến các khu vực ngoại thành, địa bàn nông thôn, ven biển. Tập trung đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất của Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, cửa hàng xăng dầu, các khu du lịch, khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi... Khuyến khích và tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư các loại hình thương mại, dịch vụ, du lịch./.

 

 

Thanh Thanh