Quy hoạch
Quy hoạch
Quyết định về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dịch vụ hỡn hợp thuộc quy hoạch Khu công viên trung tâm thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 
07/02/2018