Quy hoạch
Quy hoạch
Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 
17/04/2019 
 
 
Tin đã đưa