Kinh tế
Kinh tế
Phường Văn Hải nổ lực tăng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp 
15/10/2020 
 

Với diện tích đất sản xuất nông nghiệp tương đối lớn – gần 600ha, với đa số người dân sống bằng nghề nông, những năm qua, Cấp ủy, chính quyền phường Văn Hải đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 10/10/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm về nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển đô thị giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo. Trong đó chú trọng việc hướng dẫn nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao; ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến trong sản xuất và chăn nuôi. Chú trọng công tác khuyến nông, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi; tuyên truyền, vận động nông dân địa phương hưởng ứng các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng VietGap, an toàn cho cả nguời sản xuất và người tiêu dùng, đồng thời nâng cao chất lượng nông sản, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của ngừơi tiêu dùng.

Qua khảo sát, đất nông nghiệp ở phường Văn Hải phù hợp với nhiều loại cây trồng khác nhau, từ cây lượng thực đến cây lâu năm, rau màu ngắn ngày…trong đó đặc biệt là cây nho, táo và hành, tỏi. Để phát huy lợi thế này, UBND phường đã tranh thủ các chương trình, dự án đầu tư cho nông nghiệp của tỉnh và thành phố để hỗ trợ bà con nông dân bước đầu áp dụng các mô hình nông nghiệp sạch. Một số mô hình điển hình đã mang lại hiệu quả và đang được nông dân phường Văn Hải nhân rộng như: mô hình sản xuất tỏi sạch theo tiêu chuẩn VietGap, mô hình sản xuất và chế biến nho sạch, mô hình thâm canh cây lúa “1 phải 5 giảm”...

Mô hình sản xuất và chế biến nho sạch tại khu phố 6 và khu phố 10 phường Văn Hải được triển khai theo dự án cạnh tranh nông nghiệp đã tạo niềm tin cho nông dân mạnh dạn đầu tư, mở rộng diện tích. Nông dân sản xuất nho tại phường Văn Hải cũng đã được Công ty cổ phần chứng nhận Globalcert phối hợp với Ban Quản lý dự án QSEAP và Hiệp hội nho Ninh Thuận trao chứng nhận sản xuất nho đạt tiêu chuẩn VietGap vào năm 2014 theo tiêu chuẩn được quy định tại Thông tư số 48, ngày 26/9/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Theo đó, sản phẩm rau, củ, quả được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGap phải đáp ứng 12 tiêu chí, trong đó tiêu chuẩn lựa chọn vùng đất sản xuất, nguồn nước tưới, giống cây trồng, quy trình sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật phải nằm trong danh mục cho phép, bảo đảm an toàn cho cả người sản xuất và người tiêu dùng; đồng thời sản phẩm phải được thu hoạch đúng thời gian cách ly theo hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón.

Mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học trong thâm canh cây lúa “1 phải 5 giảm” cũng đã được bà con nông dân phường Văn Hải hưởng ứng tích cực với hơn 70 ha lúa được đưa vào ứng dụng thường xuyên, giúp cho nông dân giảm được chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận thêm 20% so với bình thường. Năng suất bình quân đạt gần 67tạ/ha, tổng sản lượng trong vụ đông xuân vừa qua đạt trên 10.100 tấn.

Nhìn chung, những mô hình sản xuất mới đã tác động tích cực, giúp nông dân trên địa bàn phường Văn Hải thấy được lợi ích từ việc áp dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp, thay thế dần tập quán canh tác cũ để tăng năng suất cây trồng, tăng thu nhập, ổn định đời sống, đồng thời góp phần nâng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp ước trên 100 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015 - 2020 4,6%, chiếm tỷ trọng 17,3% tỷ trọng cơ cấu kinh tế toàn phường. Như vậy có thể nói, mặc dù diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị thu hẹp dần trong những năm qua do quá trình đô thị hóa, nhưng nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp tăng đồng nghĩa với chất lượng nông sản của địa phương cũng đã được nâng lên, góp phần chuyển dịch từ sản xuất nông nghiệp nông thôn sang sản xuất nông nghiệp đô thị, lựa chọn phương pháp trồng trọt theo hướng vừa có giá trị kinh tế cao, vừa bảo đảm về yếu tố môi trường.

Thanh Tâm