Đời sống
Đời sống
Phát huy hiệu quả tín dụng sính sách đối với học sinh sinh viên theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố 
23/02/2021 
 

Thực hiện Quyết định 157/2007/QĐ-TTg  ngày 27 tháng 09 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên, trong năm 2020 vừa qua, thông qua Ban Đại diên Ngân hàng chính sách xã hội thành phố, Ngân hành Chính sách xã hội tỉnh đã tích cực phối hợp với UBND 16 phường xã trên địa bàn thành phố tổ chức bình xét cho vay đối với gần 990 trường hợp học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 12,7 tỷ đồng. Qua đó tạo điều kiện cho học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục trang trải học phí học tập tại các trường Đại Học, Cao Đẳng, trung cấp nghề. Song song với việc bình xét cho vay đúng đối tượng, Ban Đại diện Ngân hành chính sách thành phố cùng với các địa phường thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kịp thời thông đầy đủ về chương trình tín dụng chính sách tới học sinh sinh viên  nhằm nâng cao ý thức trong việc sử dụng vốn vay đúng mục đích. Đến nay, vốn vay tin dụng chính sách học sinh sinh viên cũng đã được triển khai tại 16/16 xã phường trên địa bàn thành.

Để phát huy hiệu quả trong thực hiện tín dụng chính sách học sinh sinh viên theo Quyết định của Thủ tướng chính phủ, trong năm 2021, Ban Đại diện Ngân hàng chính sách thành phố tiếp tục chỉ đạo UBND các phường xã đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền đến người dân và các đối tượng được thụ hưởng. Kịp thời rà soát, tham mưu thực hiện có hiệu quả việc bình xét cho vay. Tập trung giải ngân kịp thời cho đối tượng vay vốn theo quy định, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao .

Đức Cường